Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 576
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144140292
Omtale Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
Engelsk språkdidaktik är en innehållsrik grundbok som handlar om texter av olika slag - skrivna, talade, digitala och visuella - och deras betydelse och användning i språkinlärning och språkundervisning.

Denna femte upplaga innebär i första hand en anpassning till de reviderade styrdokumenten för gymnasiet och grundskolan som gäller från 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022, men samtliga kapitel har bearbetats och nya forskningsresultat har tillkommit. Språkundervisningens betydelse för elevers språkutveckling ges nu större tyngd i boken, och en ökad betoning av bedömning speglar den roll som bedömningsfrågor fått i skolan. Större utrymme har även givits åt digital läsning, flerspråkighet och transspråkande, förhållandet mellan färdigheter och förmågor, grammatik, inter- och mångkulturalitet, lässvårigheter, motivation, lyssnande, tal och samtal samt muntlig och skriftlig återkoppling. Genom att lyfta fram och förklara olika språkinlärningsteorier samt resonera kring resultaten från olika forskningsstudier har författaren gett boken en tydlig teoretisk förankring.

Boken vänder sig främst till verksamma och blivande lärare i engelska 7-9 och gymnasiet. Även språklärare i allmänhet och språklärare vid högskolor och universitet bör ha intresse av den.

Til toppen