Entreprenadavtal (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 0
Forlag: Karnov Group Sweden AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176104019
Omtale Entreprenadavtal
Byggnads- och anläggningssektorn är en av de viktigaste industrigrenarna i samhället. Den sammanflätning av ekonomiska, sociala, estetiska och kulturella värden som sker genom denna verksamhet saknar nära nog motsvarighet.
Föremålet för framställningen är entreprenadavtalet. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, i dagligt tal AB 04, bildar utgångspunkt. Bestämmelserna i AB 04 prövas fortlöpande mot den allmänna avtals- och förmögenhetsrätten. Ett visst utrymme ägnas även frågan om utfyllande regler.
Beställarens rätt att ändra entreprenörens åtagande under utförandefasen är ett av entreprenadavtalets mest karakteristiska drag. Sammanvägt med avtalets tidsfaktor avgränsas ett kärnområde för rättsvetenskaplig analys av denna avtalsform. Bland de ämnen som behandlas ges beställarens ändringsbefogenhet, vitespåföljden tillsammans med entreprenörens rätt till tidsförlängning vid hinder en framträdande plats. Härutöver behandlas olika samverkansförpliktelser samt skyldigheten att begränsa effekterna av hinder och försening. Även hävningspåföljden behandlas tämligen utförligt.

Professor PER SAMUELSSON är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

Til toppen