Entreprenöriellt lärande : i praktik och teori (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 137
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147114405
Omtale Entreprenöriellt lärande : i praktik och teori
I boken beskrivs ett antal episoder som sätter entreprenöriellt lärande i fokus, varefter pedagogernas reflektioner synliggörs genom dialoger. Entreprenöriellt lärande beskrivs gynna utveckling av såväl ämneskunskaper som sociala och entreprenöriella kompetenser samt riktar uppmärksamheten mot pedagogers förhållningssätt i lärandesituationer.

Läs mer
Entreprenöriella förhållningssätt, som innebär att elevernas kreativitet, handlingskraft, initiativförmåga och motivation tas tillvara, bidrar till att skolans kultur förändras så att verksamhet och undervisning kan upplevas mer meningsfull för alla barn och ungdomar.
I boken beskrivs ett antal episoder som sätter entreprenöriellt lärande i fokus, varefter pedagogernas reflektioner synliggörs genom dialoger. Entreprenöriellt lärande beskrivs gynna utveckling av såväl ämneskunskaper som sociala och entreprenöriella kompetenser samt riktar uppmärksamheten mot pedagogers förhållningssätt i lärandesituationer.
Avsikten med boken är att koppla praktik till teori och förklara entreprenöriellt lärande i skenet av olika teorier om lärande, undervisning och mellanmänsklig interaktion samt ge möjligheter för läsaren att diskutera och analysera episoderna och sätta dem i relation till den egna undervisningen. Boken riktar sig till pedagoger inom alla skolans områden och kan med fördel användas i utbildning av lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Om författarna
Författarna Åsa Falk Lundqvist, universitetslektor, Per-Gunnar Hallberg, universitetsadjunkt, Eva Leffler, fil.dr i pedagogiskt arbete och Gudrun Svedberg, fil.dr i pedagogiskt arbete är samtliga verksamma vid Umeå Universitet inom området entreprenöriellt lärande.

Til toppen

Flere bøker av Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler og Gudrun Svedberg: