Entreprenørskap og innovasjonsledelse (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 227
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
Originaltittel: Entreprenørskap og innovasjonsledelse
ISBN/EAN: 9788202550547
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Innovasjon, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Entreprenørskap og innovasjonsledelse

Entreprenørskap og innovasjonsledelse gir en effektiv innføring i de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. Boka er praktisk innrettet, bruker mange eksempler og gir leseren oppgaver å løse. Den er en nyttig støttespiller for studenter som ønsker å starte ny virksomhet, enten i form av studentbedrift eller ordinær bedrift. Studenter som arbeider med nyskapingsprosjekter, får med seg erfaring som kommer til nytte om de får jobb i etablerte bedrifter og organisasjoner. Både privat og offentlig virksomhet møter i dag krav om omstilling og nyskaping.

Bokas første del er en detaljert veiledning i hvordan man kan utvikle og lede et nyskapingsprosjekt. Gjennom eksempler og korte veiledninger får leseren praktiske råd for bedre å forstå og beherske prosessene. Andre del handler om entreprenøren, nettverket rundt denne og om entreprenørskap som samfunnsfenomen. Kapitlene gir innblikk i spørsmål som opptar forskere, politikere og andre samfunnsengasjerte.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse egner seg godt som innføringsbok på et gradsstudium eller som kjernepensum på et enkeltkurs. De som arbeider i veiledningstjenesten, i finanssektoren og andre som har behov for å forstå entreprenørene og de utfordringer disse møter, vil også ha stor nytte av den.

I denne 3. utgaven av boka er det lagt større vekt på å belyse ulike strategier og prosesser i nyskapingsarbeidet. En god del av stoffet er omarbeidet i forhold til tidligere utgaver, og tabeller og faktainformasjon er ajourført så godt det har latt seg gjøre.

Entreprenørskap og innovasjonsledelse

  • retter søkelyset mot alle sider av nyskapingsprosessen, fra idé til levedyktig virksomhet
  • framhever viktigheten av teamarbeid og nettverk
  • beskriver de viktigste samfunnsmessige rammebetingelser for nyskaping
  • legger vekt på at ledelse og beslutningstaking ved nyskaping kjennetegnes av stor risiko og tvetydighet

Fra innholdsfortegnelsen

Oversikt over innhold
Etikk og samfunnsansvar

Del I: Entreprenørskap i praksis
1. Innovasjon og entreprenørskap
2. Entreprenørskap – en prosess i utallige varianter
3. Idégenerering – fra idé til forretningsidé
4. Idéutvikling – forretningsplanlegging
5. Iverksettelse – fra plan til virkelighet
6. Drift og videreutvikling

Del II: Entreprenøren og samfunnet
7. Entreprenøren
8. Nettverk og organisasjon
9. Samfunn i endring
10. Entreprenørskapspolitikk
11. Entreprenørskap – kan det læres?
12. Å starte studentbedrift – et case

NILS PER HOVLAND er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han har yrkeserfaring både fra næringsliv og forvaltning, og har i over 30 år vært tilknyttet høyskolesektoren som foreleser, forsker og prosjektleder. Han er i dag studiekoordinator for innovasjonsstudiene ved USN, campus Bø.

Til toppen