Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32 (Heftet)

Serie: Ds 2018 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 48
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789138248430
Omtale Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Ds 2018:32
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har 2017 lämnat en gemensam rapport om avseende kvinnor respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringssinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheternas förslag har därefter beretts av en arbetsgrupp av tjänstemän från Social- och Arbetsmarknadsdepartementet. De huvudsakliga förslagen avser förändringar i socialförsäkringsbalken.

Rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom. Rehabiliteringsersättning ska kunna lämnas i längst 30 dagar när en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering p.g.a. sjukdom är ur stånd att delta i rehabiliteringen. Ett ärende om rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet och haft möjlighet att yttra sig över det. Rehabiliteringsersättning i form av särskilt bidrag ska inte lämnas för sådana kostnader som har ersatts via annat statligt bidrag.De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2019.

Til toppen

Bøker i serien