Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 125
Forlag: Kolofon
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788230013489
Kategori: Jus
Omtale Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter
Mange skades hvert år i trafikkulykker, yrkesskader, eller på andre måter. Selv om skaden i utgangspunktet ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig.


Advokat Einar I. Lohne er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1986. Han har arbeidet med erstatningsoppgjør for skadelidte fra 1991. Lohne har hatt møterett for Høyesterett siden 2007, og har ført mer enn to hundre erstatningssaker i domstoler over hele landet.
.
Lohne er partner i Langseth Advokatfirma DA i Oslo.
.
«I mitt arbeid for skadelidte har jeg sett at mange faller ut av arbeid og påføres et betydelig økonomisk tap, selv om skaden i utgangspunktet er liten.

Enkelte kommer også inn i en 'ond sirkel', der elementer som lang.varige smerter, bekymringer om fremtiden og dårlig økonomi, virker sammen og forsterker hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig både medisinsk og rettslig, å skille fra hverandre hva som er årsak til hva.

En liten invaliditet, et sammensatt årsaksbilde og et betydelig økonomisk tap, kan derfor reise vanskelige problemstillinger i et erstatningsoppgjør.

I denne boken ønsker jeg å belyse enkelte av de temaer som er særlig aktuelle ved slike oppgjør; årsakssammenheng, bevisvurdering, utmåling, valg av sakkyndige og gjenopptak.

Min hensikt er at flest mulig skadesaker skal ende med et riktig oppgjør.»

Til toppen