Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12 (Heftet)

Serie: Ds 2016 012

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 258
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
Originaltittel: Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12
Serie: Ds 2016
Serienummer: 012
ISBN/EAN: 9789138244470
Omtale Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12
Innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt gällande etikprövning av forskning som avser människor till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [EUT L 158, 27.5.2014, s. 1, Celex 32014R0536, (EU-förordningen)].

EU-förordningen syftar till att ytterligare harmonisera reglerna om genomförande av kliniska prövningar inom Europeiska unionen och därmed förenkla förfarandet, speciellt gällande prövningar som ska ske i flera medlemsstater.

Til toppen

Bøker i serien