Etiske utfordringer i praksisnær forskning (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 175
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205399976
Kategori: Helse- og sosialfag
Omtale Etiske utfordringer i praksisnær forskning
Etiske utfordringer i praksisnær forskning gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor både ansatte og pasienter ofte deltar som medforskere.

Forskningsetiske prinsipper og retningslinjer fungerer som veivisere forforskeren for å gjennomføre studien på en god måte, men de er ikke tilstrekkeligesom konkrete handlingsregler i situasjonen. Derfor må de forskningsetiskeprinsipper tolkes inn i det konkrete prosjektet. Boken gir innsikt i hvordan en kan tenke og handle når det foreligger etetisk dilemma der det ikke er samsvar mellom forskningsmessige og moralskehensyn forskeren skylder forskningsdeltageren. Moralsk forskningsadferd er merenn bare etiske kunnskaper og rasjonelle valg; den involverer også situasjonenskrav og dermed forskeren som person med vedkommendes følsomhet, forpliktelse ogansvar for å handle rett. Disse sidene av forskningen drøftes på en utfyllendemåte.Målgruppene for boken vil blant annet være ansatte i høgskoler oguniversiteter som skal forske i sitt praksisfelt og for studenter innenhelsefremmende arbeid og i øvrige mastere i helse- og sosialfag. Dessuten vilden være aktuell for spesialisthelsetjenesten og kommunene som skal driveklinisk forskning og kunnskapsutvikling i det praktiske felt. Boken vil ogsåvære relevant for de som på ulike måter berøres av forskningen.

Til toppen

Flere bøker av Jan Kåre Hummelvoll, Ellen Andvig og Anne Lyberg: