Omtale Ett glas rött om da'n
Ett glas rött om da’n – 18 röster om alkohol
Nästan 200. Så många bidrag fick Nordiska museet in när de bad människor skriva och berätta om sitt förhållande till alkohol. Insamlingen skedde år 2008 i samarbete med Stockholms universitet.
Arton av de texterna har vi samlat i den här boken. De utgör tillsammans en spännande läsning, där alkoholen visserligen tar väldigt mycket plats, men där även livsberättelserna runt ikring den växer fram. Vardag och fest, med eller utan alkohol. Vi får träffa unga och äldre, kvinnor och män, stadsbor och landsbygdsbor, människor med erfarenhet från andra länder och kulturer. För en del har alkoholen gett mest dåliga erfarenheter och för andra står den för det där lilla extra i tillvaron.
Vi som har gjort boken tar inte någon alkoholpolitisk ställning, utan vi bjuder på god läsning av ovanlig sort, där våra skribenter delar med sig av sina liv, utifrån temat alkohol. Boken omfattar också docent Maria Abrahamsons (Stockholms universitet) resumé över vad hon har kunnat utläsa av det insamlade materialet.

Til toppen

Flere bøker av Ingrid Sjökvist, Andreas Andersson, Vera Sundberg, Anja Stålnacke, Karl Bengtsson, Anna Johansson, Kalle Andreasson, Ernesto Katzenstein, Christina Bergdal, Maria Pettersson, Kennet KR Fontaine, Malin Stegerling, Frida pseudonym, Nils Haglund, Marie Vesterholm, EIN pseudonym, Lillemor pseudonym, Göran Kling, Marianne Börjesson, Christian Richette og Maria Abrahamson: