Omtale Ett nordiskt rum : historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav
Norden fem självständiga länder i Europas nordvästra hörn. Det är det hårda Norden. Men det finns också ett mjukt Norden, som är en ideologisk och medial konstruktion, inte sällan med kommersiella förtecken. Det handlar om jämlikhet, tillit, kort distans till makten, inklusivitet, flexibilitet, kärlek till naturen, luthersk arbetsetik samt sparsmakad och ljus estetik. Vi häruppe är inte så lite övertygade om de egna lösningarnas universella förträfflighet.
Men varför är de tre baltiska länderna inte med i gemenskapen? Har det med den svenska stormaktstiden att göra, med arvet efter Sovjettiden eller med något annat? I regionernas Europa kan det också finnas plats för ett fördjupat nordiskt samarbete kanske rentav en politisk union? Det finns argument både för och emot.
En ännu svårare fråga är vad som är nordiskt. Handlar det om historia, nutidskultur eller samhällsekonomi? Vad har vi gemensamt som skiljer oss från omvärlden? Kanske mer än vi tror. Eller möjligen tvärtom.
Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2011/2012, Ett nordiskt rum, vrider och vänder på Norden. Årsboken utsträcker det nordiska i sydöstlig riktning, men undersöker också den exotiska periferin norr om norr. Med stora övergripande penseldrag, både historiskt och i nutid, och med nedslag i belysande detaljer målas ett nordiskt rum upp som är på en gång välbekant och helt nytt.

Författare:
Andres Andresen
Peter Aronsson
Nicholas Aylott
Stuart Burch
Inger Damsholt
Björn Fjæstad
Lizette Gradén
Norbert Götz
Jonas Harvard
Karl Magnus Johansson
Lisbeth Lewander
Pärtel Piirimäe
Valters Scerbinskis
Kadri Simm
Sverker Sörlin
Sanna Turoma
Gunnar Wetterberg
Susanne Österlund-Pötzsch

Til toppen

Flere bøker av Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Jonas Harvard, Ann Lewenhaupt, Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Jonas Harvard, Gunnar Wetterberg, Norbert Götz, Stuart Burch, Peter Aronsson, Susanne Österlund-Pötzsch, Inger Damsholt, Lizette Gradén, Pärtel Piirimäe, Andres Andresen, Nicholas Aylott, Karl Magnus Johansson, Kadri Simm, Lisbeth Lewander, Sanna Turoma og Sverker Sörlin:

Bøker i serien