Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2010 60

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 0
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2010
Serienummer: 60
ISBN/EAN: 9789138234372
Omtale Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering SOU 2010:60
Förbud mot åldersdiskriminering - men inte när det gäller bilstöd åt funktionshindrade!

I svensk lagstiftning finns i dag inget heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. För att stärka skyddet mot sådan diskriminering föreslås att ett förbud mot diskriminering som har samband med ålder införs på följande samhällsområden: varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Utredningens förslag innebär att ålder får samma grundskydd som övriga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, t.ex. kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Av ekonomiska skäl föreslås två specifika undantag från åldersdiskrimineringsförbudet. Det ena gäller personer utan anknytning till arbetsmarknaden som har rätt till sådant stöd upp till 50 års ålder. Den andra gäller personer som behöver bil för att förvärvsarbeta. Här finns en övre åldersgräns på 65 år trots att rätten att kvarstå i anställning gäller till 67 år.

Därutöver föreslås generella undantag när så är motiverat av speciella skäl, t.ex. förbudet att sälja alkohol och tobak till personer under 18 år.

Til toppen

Bøker i serien