EU : konstitution , institution, jurisdiktion (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 296
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147090495
Omtale EU : konstitution , institution, jurisdiktion
Hur ska EU egentligen förstås som rättsordning? Är EU en egen rättsordning, på samma sätt som medlemsstaternas rättssystem, med institutioner med självständiga befogenheter?

Läs mer
EU - Konstitution, Institution, Jurisdiktion är en lärobok som ger en lättillgänglig och övergripande förståelse för EU:s framväxt, särdrag och funktion som rättsordning. Bokens tyngdpunkt ligger på att förklara EU:s institutionella och konstitutionella aspekter – med utgångspunkt i EU-rätten så som den ser ut efter Lissabonfördragets
ikraftträdande 2009. I boken behandlas både EU:s institutionella organisation och de regler och principer i EU-rätten som reglerar grunderna, omfattningen och gränserna för EU:s befogenheter. För att skapa en djupare förståelse av EU som rättsordning, ger boken också ett historiskt perspektiv på EU:s framväxt och utveckling. EU - Konstitution, Institution, Jurisdiktion är särskilt tänkt som en introduktionsbok i EU-rätt för svenska juriststudenter, men kan med fördel läsas även av andra med intresse av att förstå EU:s karaktär som rättsordning.

Om författarna
Linda Gröning, jur. dr, är verksam som post. doc forskare vid universitetet i Bergen. Ola Zetterquist, docent, är verksam som universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Til toppen