EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Ds 2014:35 (Heftet)

Serie: Departementsserien 2014 35

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 88
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie: Departementsserien 2014
Serienummer: 35
ISBN/EAN: 9789138241790
Omtale EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Ds 2014:35
Lämnar förslag till kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. Förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater från den 11 januari 2015. För sin tillämpning i Sverige krävs vissa kompletterande bestämmelser.

Genom förordningen införs regler för att en kontaktförbudsliknande skyddsåtgärd som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och få effekt i en annan medlemsstat om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Erkännandet ska inte kräva något särskilt förfarande i den anmodade staten.

Presenterar också förslag till bestämmelser om behörig myndighet och behörig domstol. Inga svenska skyddsåtgärder bedöms falla inom förordningens tillämpningsområde. Förslag till det närmare förfarandet lämnas därför endast för åberopande av utländska skyddsåtgärder i Sverige. Det föreslås att det införs en särskild lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Til toppen

Bøker i serien