EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 264
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139205944
Omtale EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk rättstillämpning
Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.
Till de ämnen som behandlas i boken hör:
• EU-rättens uppbyggnad
• EU-rättens allmänna rättsprinciper
• EU:s stadga om grundläggande rättigheter
• EU-domstolens tolkningsmetoder
• EU-rättens direkta effekt och företräde
• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt
• EU-rättens tillämpningsområde
• EU:s processordning
Boken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro

Til toppen