Författningar om förfarandet 2013, Del 2 (Heftet)

Serie: SKV 617 1

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 719
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie: SKV 617
Serienummer: 1
ISBN/EAN: 9789186525910
Omtale Författningar om förfarandet 2013, Del 2
Preliminär innehållsförteckning i del 2:

• Skatteförfarandelag (2011:1244)
• Förteckning över ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)
• Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Paragrafnycklar
• Paragrafnyckel – skatteförfarandelagen
• Paragrafnyckel – taxeringslagen
• Paragrafnyckel – skattebetalningslagen
• Paragrafnyckel – lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Upphävda författningar
• Lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (1978:880)
• Förordning om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (1978:881)
• Lag om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (1989:479)
• Taxeringslag (1990:324)
• Taxeringsförordningen (1990:1236)
• Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (1994:466)
• Skattebetalningslag (1997:483)
• Förteckning över ändringar i skattebetalningslagen (1997:483)
• Skattebetalningsförordning (1997:750)
• Förteckning över ändringar i skattebetalningsförordningen (1997:750)
• Lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (1998:514)
• Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227)
• Förordning om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1244)
• Lag om allmänt ombud hos Skatteverket (2003:643)
• Lag om deklarationsombud (2005:1117)
• Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher (2006:575)
• Förordning om personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (2006:585)
• Lag om kassaregister m.m. (2007:592)
• Förordning om kassaregister m.m. (2007:597)
• Förordning (1957:515) om fullgörande av deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m.
• Skattebrottslag (1971:69)
• Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall
• Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
• Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
• Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
• Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
• Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
• Lag (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
• Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor
• Lag (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden
• Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd
• Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
• Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb
• Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet
• Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen ifråga om beskattning
• Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen ifråga om beskattning
• Förteckning över ändringar i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Til toppen

Bøker i serien