Författningssamling i straffrätt med rättsfallshänvisningar (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 222
Forlag: Axelius Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789185921010
Omtale Författningssamling i straffrätt med rättsfallshänvisningar
Författningssamlingen innehåller alla viktigare lagar och förordningar på det straffrättsliga området med ändringar införda fram till den 25 oktober 2010.

Samlingen är primärt avsedd för kurser i straffrätt på universitetsnivå, men utgör också ett utmärkt hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med straffrättsliga frågor.

Innehåller följande lagar och förordningar
------------------------------------------
BROTTSBALK (1962:700)
TRYCKFRIHETSFÖRORDNING (1949:105)
LAG (1951:649) OM STRAFF FÖR VISSA TRAFIKBROTT
LAG (1964:169) OM STRAFF FÖR FOLKMORD
NARKOTIKASTRAFFLAG (1968:64)
SKATTEBROTTSLAG (1971:69)
LAG (1971:965) OM STRAFF FÖR TRAFIKBROTT SOM BEGÅTTS UTOMLANDS LAG (1974:202) OM BERÄKNING AV STRAFFTID M.M
LAG (1974:203) OM KRIMINALVÅRD I ANSTALT
BÖTESVERKSTÄLLIGHETSLAG (1979:189)
LAG (1982:316) MED FÖRBUD MOT KÖNSSTYMPNING AV KVINNOR
LAG (1985:354) OM FÖRBUD MOT JURIDISKT ELLER EKONOMISKT BITRÄDE I VISSA FALL
LAG (1988:254) OM FÖRBUD BETRÄFFANDE KNIVAR OCH ANDRA FARLIGA
FÖREMÅLLAG (1988:688) OM BESÖKSFÖRBUD
LAG (1991:1137) OM RÄTTSPSYKIATRISK UNDERSÖKNING
YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAG (1991:1469)
VAPENLAG (9 kap.) (1996:67)
MILJÖBALK (29 kap.) (1998:808)
LAG (1998:1443) OM FÖRBUD MOT INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL AV
BARNPORNOGRAFILAG (2000:1225) OM STRAFF FÖR SMUGGLING
LAG (2002:444) OM STRAFF FÖR FINANSIERING AV SÄRSKILT ALLVARLIG
BROTTSLIGHET I VISSA FALL
LAG (2005:377) OM STRAFF FÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL MED
FINANSIELLA INSTRUMENT
LAG (2006:45) OM OMVANDLING AV FÄNGELSE PÅ LIVSTID
BIDRAGSBROTTSLAG (2007:612)
LAG (2009:1427) OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV
BÖTESSTRAFF INOM EUROPEISKA UNIONEN
LAG (2010:299) OM STRAFF FÖR OFFENTLIG UPPMANING, REKRYTERING OCH UTBILDNING AVSEENDE TERRORISTBROTT OCH ANNAN SÄRSKILT ALLVARLIG BROTTSLIGHET

Til toppen