ADR/RID (Heftet)

forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 1321
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245015966
Kategori: Jus
Omtale: ADR/RID
Bestemmelsene som er gjengitt først i forskriften (rammeforskriften) er inndelt i paragrafer og gjelder bare i Norge. Resten av forskriften (del 1-9) er felles for hele EØS området og gjelder også i Norge.

De viktigste nyhetene i regelverket for norske bruker er følgende:
Nye eller endrede bestemmelser for:
- Litiumbatterier
- Emballasjeavfall
- Ammoniumnitrat
- Radioaktivt materiale
- Innhold i de skriftlige instruksjonene
- Transport i bulk

I tillegg er det også endringer i bestemmelser for:
- Prøving av engangsbeholdere for gass og brenselcellepatroner
- Merking av gasssflaskebatterier
- Bruk av utstyr for additiver til drivstoff
- Klassifisering av fast oksiderende stoff
- Transport av adsorberte gasser
- Asymmetriske kondensatorer

Alle ledd i transportkjeden som kommer i befatning med farlig gods bør ha et eksemplar av denne boken.

Boken selges inkludert fingermerker.

Til toppen