Klara svenskan åk 5 Lärarhandledning med lärarwebb (Spiral)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 312
Forlag: Natur & Kultur Läromedel
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789127443877
Kategori: Fagbøker
Omtale: Klara svenskan åk 5 Lärarhandledning med lärarwebb
Klara svenskan

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Med gemensamt kunskapsbygge, tydliga mål, återkoppling och vägledning i arbetet rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare

Ibland är det bra att gå i cirklar 

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av formativ bedömning utifrån den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare

 

Lärarhandledningen med lärarwebb är utgångspunkten

Arbetet utifrån lärarhandledningen föregår alltid övningarna i elevböckerna. Tydliga mål presenteras inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modelltexter och får vägledning inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken och den digitala färdighetsträningen.

         Elevbok Språklära

Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordkunskap, ordklasser och språkbruk. 

Digital färdighetsträning 

För att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.

    Elevbok Tala, läsa, skriva

Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper. I åk 4 är de återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text, och i åk 5 är de argumenterande text, återberättande text, berättande text och faktatext. Till varje texttyp finns tydliga exempel texter, grafiska modeller, vägledande checklistor och bedömningsmatriser.

         Bli medlem i Facebook- gruppen Klara svenskan!    

 

 

 

 

 Til toppen