Bygg og anlegg (Heftet)

regnskap, skatt og avgift

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 206
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788270823444
Kategori: Økonomi og ledelse
Omtale: Bygg og anlegg
Regelsamlingen gjengir de reglene i bokføring, regnskap, skatt og avgift som er spesifikke for bygge- og anleggsbransen. Generelle regler som er særlig relevante, er tatt med, herunder regnskapsloven og bokføringsloven og -forskriften.

Artikler med veiledning i bruken av regelverket er gjengitt i boken:

"Prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet", av Rune Tystad og Inger Helene Iversen, som er en oppdatert fremstilling av artikkelen med samme navn i Revisjon og Regnskap nr. 7-2011
"Avgiftsplikt ved oppføring av bygg i egen regi" av Camilla Brunfelt, publisert i Revisjon og Regnskap nr. 8-2013
"Merverdiavgift ved utleie og innleie av arbeidskraft" av Camilla Brunfelt, publisert i Revisor informerer nr. 4-2013
Mellomstore og store foretak må ved utarbeidelse av årsregnskapet følge NRS 2 Anleggskontrakter. De generelle vurderingsreglene i regnskapsloven sammenholdt med denne standarden medfører imidlertide forskjeller mellom regnskap og skatt. De skattemessige vurderingsreglene finnes i skatteloven § 14-5. Denne bestemmelsen er gjengitt. Små foretak kan velge å avlegge et årsregnskap som bygger på de skattemessige vurderingsreglene. Foretak som avlegger regnskapet etter IFRS må følge de internasjonale regnskapsstandardene på området. Disse standardene er gjengitt i norsk oversettelse. Relevante bestemmelser i skatte- og avgiftslovgivningen og krav til identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser hjemlet i arbeidsmiljøloven er tatt med.

Med trykt utgave følger en lisens til eBygg og anlegg, en lesbar og nedlastbar pdf-fil. Logg inn med eKoden som er trykt på bokens andre omslagsside.

Til toppen