Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 272
Forlag: Malmö högskola
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789186295325
Kategori: Pedagogikk
Omtale Deltagandets kontextuella villkor : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik
Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna
utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation,
motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter.
Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av
1960-talet. Avhandlingens intresse är riktat mot de vardagliga händelser
och de interaktionella sammanhang som träningsskolans elever
och professionella team ingår i och hur de gemensamt konstruerar de
kontextuella villkoren för deltagande i den pedagogiska praktiken.
Studien har genomförts som en klassrumsstudie, med etnografiska
förtecken, i fem träningsskoleklasser och datainsamlingen gjordes
huvudsakligen med stöd av videoobservationer. Det analytiska intresset
i studien riktas mot de många aktiviteter som pågår i de främre
regionerna i träningsskolans klassrum med ett särskilt fokus på hur
aktörerna gemensamt konstruerar sitt deltagande i den pedagogiska
praktiken. Den pedagogiska praktiken i klasserna kännetecknades av
att det fanns rutiner och sociala regler som definierade villkoren för de
olika aktörernas deltagande. Genom de rutiner och ramar som fanns
inrymda i den pedagogiska praktiken, fanns det förväntningar om hur
eleverna och teammedlemmarna skulle förhålla sig till varandra för att
interaktionen skulle fungera i enlighet med de antaganden om deltagande
som fanns knutet till olika aktiviteter.

Til toppen