Jaget kontra Egot. Psyko-geometri (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 271
Forlag: U5-förlaget
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789163098598
Kategori: Psykologi
Omtale Jaget kontra Egot. Psyko-geometri
Tolkningen kopplar psykologin till gemensamma drag i naturvetenskapernas beskrivningar av världen. Så handlar ett kapitel om nervsystemet och hjärnans struktur.
Jaget och Egot blir de motsatta krafterna ur en "5-dimensionell" helhet människa - omvärld. Smärta och ångest blir motsatser på känslornas nivå.
I boken beskrivs hur människor med olika identitetsnivåer -som olika grader av "centrumförskjutning" - polariseras inbördes och följderna i närmiljö och samhälle. Där beskrivs Egots uppkomst och förutsättning att i andra finna "ställföreträdande Jag".
Det är därmed också en bok om jämlikhetens och ojämlikhetens principer och om gott och ont och vad som ger grund för dessa begrepp.
I bokens andra del handlar det bl. a om alla dubbeltydigheter i psykologiserande vardgsspråk som följer ur Jag- kontra Ego-riktning.

Innehållsförteckning:
Del I:
Fysik - biokemi - biologi - psyke: några drag i en gemensam grundmodell

Hjärnan och psykets grundformer eller "fakulteter"

Del och helhet: människans två roller

Jaget - Egot - Självet - Personligheten: några definitioner

Behovet av motriktningar till Jaget och Egot

Identitet

Ego-riktningens uppkomst och förutsättningar

Inåt-/utåtriktningar i språk, synriktningar och syntax

Jag-Ego-riktning i 3:e dimensionsgradens geometri

Smärta - Fruktan - Ångest

Nervsystemet som fysiologiskt underlag för psykets riktningar

Personlighetens struktur ur Jag-Ego-riktning

Kopplingar i den psykiska infrastrukturen vid utåt-/inåtriktning

Vinkelräta relationer - cirkulärt tal

Grader av Jag-/Ego-riktning: Identitetsnivåer

Polarisering i Jag-Ego-riktning

Identifikation - anti-identifikation

Identitetsstöld

Tolkningar - förväxlingar - projektioner

Bindningar

Ego-riktning som inkorporerande och klyvande kraft: den renodlade Ego-riktningens uttryck

Psykisk energi

Del II: Två språk i ett

Egoism - Jagiskhet. "Osjälviskt" - "Själviskt".
Självkänsla. - Överlägsenhet. - Styrka-svaghet.
Självbehärskning - självkontroll
Ansvar
Aggression
Känslighet
Självmedlidande
Medkänsla - medlidande
Medvetenhet - omedvetenhet
Dumhet
Värden - betyg
Meningsfullt - meningslöst: Mål - mening
Frihet från - till
Kärlek - hat
Värme - köld
Ärlighet
Osynlighet - synlighet
Erkänna godkänna
Verklighet - overklighet

Sanning - lögn
Gott - Ont
Att acceptera det onda
Skuld
Hämnd - Straff
Jagets "ondska"
Religion

Om författaren:
Har läst filosofi och humaniora, varit recensent (böcker, TV), poet och skyddsingenjör. Övrigt skrivet, se Libris och hemsida på engelska: http://www.u5d.net.

Til toppen