Legg i ønskeliste

Omtale Ledarskap, utveckling, lärande : grundbok för rektorer och förskolechefer

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer.


Antologins tre delar ger olika perspektiv på områdena Styrsystem och ansvarsfördelning, Skolutveckling och måluppfyllelse och Profession och ledarskap. Dessa tre delar överensstämmer med rektorsutbildningens tre kunskapsområden.


Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.

Til toppen

Flere bøker av Maria Jarl, Nihlfors Elisabet, Per-Erik Ellerström, Johan Hansson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Ulf Johansson, Alli Klapp, David O. Kronlid, Lotta Lerwall, Fredrik Molin, Ylva Norén Bretzer, Anders Persson, Linda Rönnberg, Ove Sernhede, Pia Skott, Ingegerd Tallberg Broman, Monika Törsén, Andreas Wallo, Robert Wenglén og Ann-Christine Wennergren: