Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 273
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144096582
Kategori: Medie- og kommunikasjon
Omtale Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation

Inom strategisk kommunikation används ofta traditionella kvalitativa metoder som intervju, observation eller textanalys men det är sällan den metodlitteratur som finns på svenska hämtar exempel från ämnet strategisk kommunikation. Det finns därför ett behov av att illustrera hur olika kvalitativa metoder kan användas inom fältet. Med utgångspunkt i ett reflexivt förhållningssätt där författarna beskriver genomförda studier presenteras texter om hur kvalitativa metoder kan användas inom strategisk kommunikation.

Författarna tar bland annat upp frågor om hur intervjuer med chefer och professionella kommunikatörer kan genomföras, vilka utmaningar intervjuer som genomförs i andra kulturer innebär och hur vetenskapliga studier kan genomföras med utgångspunkt i diskursanalys eller ett historiskt perspektiv. Boken presenterar också nya, alternativa sätt att använda mer traditionella kvalitativa metoder. Exempelvis ger nya medier möjligheter att genomföra observationer och intervjuer. Fokusgruppintervjuer på nätet, netnografi, multimodalanalys och deltagande visuell metod är exempel på andra metoder
som tas upp i boken.

Boken vänder sig första hand till studenter inom strategisk kommunikation, men lämpar sig även väl för studenter inom andra ämnen som intresserar sig för organisationers kommunikation. Den är också relevant för yrkesverksamma kommunikatörer, PR-konsulter, projektledare, webbredaktörer, marknadsförare eller andra som arbetar med organisationers kommunikation.

Til toppen