Fagutvikling i velferdstjenester (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 246
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215021522
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Fagutvikling i velferdstjenester
Det legges stadig mer vekt på brukermedvirkning og brukeres rettigheter. Et mer mangfoldig samfunn og omfattende reformer knyttet til velferdstjenestene krever at profesjonene må drive med fagutvikling for å utvikle og bedre tjenestilbudene. Men hvordan? I denne boken rettes oppmerksomheten mot utfordringer, muligheter og begrensninger for å realisere idealene om mer kunnskapsbaserte velferdstjenester. Her presenteres forskning på feltet, og forfatterne belyser hvordan fagutvikling kan eller bør skje for å fungere. Forfatterne har tatt utgangspunkt i egne erfaringer og presenterer tiltak og analyser av andres fagutviklingsarbeid og konteksten det skjer i. Dette inkluderer blant annet lederes ansvar for å legge til rette for fagutvikling og eksempler på fagutvikling, som kollegaveiledning, forskningssirkler og evaluering med brukere. Erfaringene er primært hentet fra sosialtjenesten/ NAV, men også fra andre velferdstjenester. Bidragsyterne i boken er fra praksisfeltet, fra utdanningsinstitusjoner og fra forskningsfeltet. På denne måten gir bidragene et variert bilde av muligheter og metoder for fagutvikling. Boken er skrevet for ansatte i velferdstjenester som er engasjert i fagutvikling og prosjektarbeid, samt deres ledere, og masterstudenter og ansatte i akademia som samarbeider med praksisfeltet om forskning og utviklingsarbeid.

Til toppen