Fåmansaktiebolag (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 365
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176784136
Omtale Fåmansaktiebolag
Bokpresentation
En skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Sverige är unikt i världen när det gäller omfattningen av särskilda skattemässiga regler inriktade på framför allt fåmansaktiebolag och delägare i dessa. Reglerna styr beskattningen vid olika transaktioner mellan ägaren och företaget samt bestämmer hur utdelning och reavinst avseende aktier i fåmansföretag skall beskattas. Orsaken till reglernas förekomst är avsaknaden av ett reellt tvåpartsförhållande mellan företaget och dess fåtal ägare, vilket anses innebära en risk för att obehöriga skatte-förmåner kan skapas.

Behovet och lämpligheten av särskilda stoppregler är omdiskuterat och en statlig utredning har under 1998 föreslagit ett avskaffande av en stor del av reglerna. En viktig del i denna bok är att undersöka om det är nödvändigt med särskilda skatteregler för fåmansföretag, och i vilken utsträckning allmänna skatteregler för förmånsbeskattning av delägare och anställda kan användas i fråga om fåmansaktiebolag. En jämförelse sker med rättsläget i Danmark, som har ett likartat skattesystem, men i princip saknar särskilda skatteregler för fåmansföretag eller motsvarande. Praxis i båda länderna har undersökts i syfte att utröna vilka principiella förutsättningar som måste vara uppfyllda för att förmånsbeskattning enligt allmänna regler skall aktualiseras.

Til toppen