Fellesskap og forskjellighet (Heftet)

integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 200
Forlag: Abstrakt
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279353553
Kategori: Sosiologi
Omtale Fellesskap og forskjellighet
Målet med denne boken er å forstå hva de frivillige organisasjonene og sivilsamfunnet kan bidra med i lokale integrasjonsprosesser - og hva de ikke kan bidra med. Basert på intervjuer og feltarbeid i fire forskjellige lokalsamfunn, peker forfatterne på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye fellesskap.

Boken bygger på teorien om sosial kapital og diskuterer forholdet mellom sammenbindende, brobyggende og lenkende kapital. Forfatterne peker på betingelser i sivilsamfunnet som bidrar til dannelsen av nettverk, tillit og samarbeid mellom mennesker, men også på rollen lokale myndigheter har når det kommer til å innrette frivillighets- og integrasjonspolitikk på en klok og inkluderende måte - og forankre den.

Boken er særlig skrevet til de som arbeider med integrasjon og mangfold, og studenter med behov for oppdatert kunnskap om sivilsamfunn og integrering.

Guro Ødegård og Kari Steen-Johnsen er forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Jill Loga er forsker ved Uni Research Rokkansenteret. Bodil Ravneberg er professor ved Høgskolen i Bergen.

Til toppen