Omtale Feminismens idéer
I bok- och webbantologin Feminismens idéer presenteras 200 år av västerländsk feminism med särskild tyngdpunkt på Sverige och Norden. Ambitionen är att lägga ett snitt genom feminismens skiftande idé-historia, samtidigt som kontaktytorna gentemot andra ideologier och teoribildningar görs tydliga.
Skönlitterära texter och facktexter, samlade under sju olika teman, utgör nedslag i feminismens idéhistoria med dess förfeministiska, antifeministiska och postfeministiska medaktörer. Texterna ska läsas som ett samtal om kvinnorörelsens tankegods, en diskussion av de idéer som rör relationen mellan könen, kvinnans rättigheter samt möjligheten av en kvinnlig natur, kultur och historia.
Feminismens idéer kan användas på kurser i idéhistoria, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap och angränsande ämnen vid universitet och högskolor.
För tillgång till den webbaserade antologidelen krävs en aktiveringskod från boken.
www.studentlitteratur.se/feminismensideer

Til toppen

Flere bøker av Hanna Östholm, Hanna Östholm, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Marie Gouze, Anna Maria Lenngren, Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor, Carl Jonas Love Almqvist, Fredrika Bremer, John Stuart Mill, K. A. Wieth-Knudsen, Charles Fourier, J. J. Bachofen, August Bebel, Charlotte Perkins Gillman, Kata Dalström, Clara Zetkin, Emma Goldman, Aleksandra Kollontaj, Bjørnstjerne Bjørnson, August Strindberg, Mathilda Malling, Elisabeth Grundtvig, Frida Stéenhoff, Hinke Bergegren og Elin Wägner: