Finansiell rapportering enligt K3 och K2 (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 778
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144088679
Omtale Finansiell rapportering enligt K3 och K2

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag
utifrån storlekskategori. K3- regelverket innehåller många allmänna råd medan det är sparsamt med kommentarstext. K2-regelverket är mer fylligt avseende kommentartext men behövs även det tolkas. Syftet med denna bok är att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen. Boken inkluderar därför klassificeringsfrågor enligt BAS-kontoplanen såväl som jämförelser mellan K3- och K2-regelverken samt jämförelse med IFRS. Innehållet baseras på den fullständiga version av K3 som publicerades i december 2012. Finansiell rapportering enligt K3 och K2 är avsedd att användas som en lärobok såväl som en uppslagsbok för dem som är verksamma inom redovisning, revision, ekonomi, bank och liknande.

Andra upplagan
Det finns även en övningsbok

Til toppen