Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202269692
Kategori: Jus
Omtale Finnmarksloven
Innenfor fag som statsvitenskap, jus og filosofi har det i løpet av vel ti år oppstått en omfattende debatt om hvilke utfordringer og mulige løsninger som oppstår i moderne demokratier når det skal tas hensyn til en heterogen befolkning. Denne debatten har i begrenset grad avspeilet seg i norsk forskning og debatt om minoriteter og urfolk spesielt.

Formålet med denne boka er å drøfte finnmarksloven ut fra noen av de problemstillingene som er reist i litteraturen om minoriteters stilling i moderne demokratier. På hvilket grunnlag kan urfolk og andre minoritetsgrupper gjøre krav på særlige rettigheter? Hvordan organiseres beslutninger, og hva gir gjennomslag for grupper som i utgangspunktet er i mindretall? Hvordan organiserer man forholdet mellom minoritetsgrupper og majoritetsbefolkningen?

Finnmarksloven er en illustrasjon på at avveiningene er vanskelige, ikke minst når slike utfordringer skal omsettes til institusjonelle ordninger som griper inn i forholdet mellom mennesker og utfordrer tradisjonelle oppfatninger om rettigheter.

Bokprosjektet har sitt utgangspunkt i prosjektet ”Demokrati og urfolksrettigheter”, som er et samarbeid mellom forskere ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, og Samisk høgskole.

Boka vil ha interesse for alle som arbeider med, studerer eller på annen måte er interessert i temaet. Den vil være nyttig for ulike politiske organer og for saksbehandlere på flere nivå i forvaltningen.

Til toppen