Flair brev fran Fäi-Jakå (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 464
Forlag: Gutamålsgillet
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789197857208
Omtale Flair brev fran Fäi-Jakå
Gutamålet har sina rötter i forngutniskan som av språkforskare tillmäts rangen av ett särskilt fornnordiskt språk. Gutniskan är också ett av de bäst dokumenterade målen som talas inom Sveriges gränser. Detta är till stor del Herbert Gustavsons verk. Under sitt långa liv sammanställde han två stora ordböcker, ”Gotländsk Ordbok” och ”Ordbok över Laumålet”, samt flera andra för gutamålet värdefulla skrifter. Källorna var främst gutalagen, gutasagan och uppteckningar gjorda av bröderna Carl och Per Arvid Säve samt deras efterföljare Mathias Klintberg.
Den mest betydande av Mathias Klintbergs sagesmän var Jakob Karlsson i Lau, född 1857. Han fick på gotländskt vis namn efter sin gård, Fie, och kallades för ”Fäi-Jakå”. I februari 1889 inleddes ett fyrtioårigt samarbete mellan den språkbegåvade bonden och Klintberg, som var lektor vid läroverket i Visby. Jakob Karlsson skrev 262 brev på gutamål till Klintberg. Breven, som finns bevarade i Riksarkivet, Landsarkivet i Visby, omfattar mer än 4 000 folioark.
Gutamålsgillet, som instiftades 1945 av bland andra Herbert Gustavson, verkar för att främja forskningen kring och vården av det uråldriga gotländska språket, men arbetar också för det nu levande språkets sunda utveckling och tillgänglighet för kommande generationer. Som ett led i detta arbete utgav gillet år 2000, i samarbete med Ödins Förlag, boken ”Fäi-Jakås fyst brevi”. Gutamålsgillet har nu glädjen att presentera ”Flair brev fran Fäi-Jakå”, den andra delen i serien med Jakob Karlssons brev i redigerat men oavkortat skick.
I denna bok återges ytterligare 39 av breven, i runt tal 600 brevsidor. Boken är illustrerad med Mathias Klintbergs fotografier från Lau och innehåller förutom information om bokprojektet och redigeringen ett användbart ämnesregister samt ordlista till hjälp för de läsare som är ovana vid språket. Dessutom ingår teaterpjäsen ”Ei häude pa Fäi-Jakå” av Eva Sjöstrand, med dialog, scenanvisningar och bilder från de välbesökta föreställningarna sommaren 2009 på Fäi-Jakås egen gårdsplan i Lau.

Til toppen