Focus on English 8 Workbook (Heftet)

Serie: Focus on English 

Forfatter:

, , , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 160
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie: Focus on English
ISBN/EAN: 9789147104499
Omtale Focus on English 8 Workbook
Goda engelskkunskaper är ett av våra ungdomars viktigaste redskap för vidare studier, för yrkeslivet och för det livslånga lärandet. Focus on English är ett nyskrivet läromedel, framtaget utifrån Lgr11, som gör eleverna i åk 7-9 redo att delta i kommunikationssamhället. Steg för steg får de stöd att utveckla förmågorna, med fokus på strategier, på egenproduktion och på att lära genom att göra.
Läromedlet finns både i tryckt och i digital version.

Läs mer
Läromedlet består av Textbook och Workbook - tryckt eller digital, Teacher's CD, Teacher's Guide, Key och Webbapp.
Focus on English tränar muntlig och skriftlig framställning på ett strukturerat sätt från början till slut, så att eleverna blir redo att flyga fritt. De tre grundprinciperna bakom läromedlet är:
1. Syfte, mål och centralt innehåll för engelska i Lgr11. Kursplanens visioner har genomsyrat hela processen, från de första utkasten till det färdiga läromedlet. Lgr11-tänket ingår därför naturligt på alla nivåer.
2. Det ska vara kul att lära sig språk! Javisst, men hur? Med inspirerande, nyskrivna texter varvade med illustrationer som väcker nyfikenhet och utmanar tanken. Med tecknade serier, kluriga uppgifter och lekfulla kommunikativa aktiviteter. Med noggrant utvalda och utprövade teman från elevernas vardag och intresseområden, men också teman som utvidgar perspektiven.
3. Arbetssättet i Focus on English närmar sig arbetssättet i svenska och SO, på så sätt att egenproduktionen står i centrum. Eleverna arbetar kommunikativt på varierande sätt och med högt ställda mål. För att alla ska lyckas finns gott om stöd för hela processen, som praktiska Toolboxes med fraser, synonymer, bindeord, m.m.
EPA
Du som brukar arbeta enligt modellen Enskilt - Par - Alla (EPA) kommer att känna igen dig i Focus on English. Alla talövningar är uppbyggda enligt modellen EPA. Till övningarna har eleverna gott om stöd i bokens Toolboxes (ord-, fras- och exempeltextbanker). Övningarna är strukturerade så att dina elever inleder med att individuellt reflektera och genomföra en uppgift, t.ex. ett frågeformulär. Därefter jämför de sina svar och reflektioner med en klasskamrat eller i mindre grupper för att avslutningsvis gemensamt presentera och diskutera vidare i helklass.
Startuppgifter och att utgå från bilder
Inför varje kapitel finns en startuppgift kopplad till en bild. I den presenteras kapitlets tema så att eleverna har med sig tankar och idéer kopplat till temat när de börjar arbeta med de olika texterna och övningarna. Startuppgifterna är strukturerade på olika sätt. Ibland är de t.ex. kopplade till en hörövning, ibland till en historisk händelse eller en sång. Arbetet med bilder är något som även är återkommande i de olika kapitlen – allt för att inspirera och väcka nyfikenhet och kreativitet.
Textbook - tryckt eller digital
Du kan välja att använda Focus on English Textbook som en vanlig, tryckt bok eller som Onlinebok, beroende på hur digitalt ni vill arbeta. I Onlineböckerna ligger ljudet från elev-cd:n i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs mer om Onlinebok.
Ett framgångsrikt lärande bygger på att eleverna känner att de lär sig nya saker samtidigt som det nya språket utvecklas. Texterna och textfrågorna är därför noggrant utvalda för att väcka engagemang och läslust, men också utifrån det centrala innehållet i Lgr11.
Texterna i boken är tematiskt samlade. Centrala teman återkommer och byggs på med olika vinklingar i årskursböckerna:
- Vi studerar engelskan som ett världsspråk, utifrån frågor som: Hur många talar engelska i världen? Var? Hur låter engelskan där? I vilka situationer stöter vi själva på engelska?
- Ett antal kapitel behandlar sådant som en tonåring stöter på i sin vardag. Vad betyder det att kliva in i tonårsvärlden? Vad är viktigast för en trettonåring: familjen, kompisarna, kärlek, eller kanske pengar?
- Vår miljö och hur vi påverkar den är ett återkommande tema, liksom realiakapitel om engelsktalande länder.
Texterna i kapitlen exemplifierar många olika texttyper:
- skönlitterära texter som lockar till läsning
- texter från olika medier, såsom chat, blogg, tidningsnotiser, dialog
- Picture This: elevernas arbete utgår från en bild istället för en text
- faktabetonade, populärvetenskapliga texter om ämnen som djur och miljö
- realiatexter om olika länder där engelska används
- samtal i vardagen med situationsanpassad engelska
Uppföljningsfrågorna i Textbook bjuder in till diskussion kring det lästa. Eleverna tränar på olika sätt att ta sig an texter och på att använda språket som redskap för att uttrycka egna tankar och åsikter.
Workbook - tryckt eller digital
Workbook tar fasta på att "eleverna ska träna och bygga vidare på sin receptiva förmåga och utveckla sin produktiva förmåga" genom rikligt med övningar, indelade under tydliga rubriker:
- Toolboxes samlar ord och uttryck för olika kommunikationssituationer. Här finns också tydliga exempeltexter och stegvis vägledning, t.ex. för kamratrespons.
- Now You’re Talking är flerstegs talövningar om intressanta och aktuella ämnen. Eleverna förbereder sig väl innan de talar och får därmed chans att presentera bättre när det är dags för själva talövningen. Talövningarna är dessutom ofta kopplade till bokens Toolboxes, vilket innebär att eleverna alltid har ett förråd av ord och fraser att ta till.
- Now You’re Writing innehåller kreativa skrivuppgifter av varierande längd.
- Fun & Games är knep och knåp, korsord, ordlekar och klurigheter som kan användas som buffertuppgifter eller som ett roligt avbrott i arbetet.
- Check Your Reading är textnära läsförståelseuppgifter.
- Vocabulary är ordkunskapsövningar.
- Finding Facts and Information är kortare faktatexter där eleverna tränar sökläsning, översiktsläsning och läsning av sakprosa.
Grammatiken ligger i ett separat avsnitt så att du kan ta in den i undervisningen när det passar din grupp. Tydliga regler och förklaringar följs upp av övningar, från det enkla och konkreta till mer kommunikativa övningar där grammatiken sätts in i ett sammanhang. Detta underlättar progressionen samtidigt som eleverna befäster sina kunskaper.
Digital övningsbok
Den digitala övningsboken är en digital version av den tryckta, men med fördelarna som ligger i interaktivitet och automatisk återkoppling. Det är lätt att individualisera och både du och eleverna kan dessutom följa resultatet ända ner på detaljnivå.
Fördelar
- Alltid tillgänglig
- Interaktiv – rättar automatiskt
- Resultatuppföljning, både övergripande och på detaljnivå
Tekniska plattformar
Dator och surfplatta
Webbapp
I den kostnadsfria webbappen finns alla texter och glosor från Textboken inlästa. Det finns extra övningar, glosträning och träning i de grammatiska strukturer som tas upp i böckerna.
Teacher's CD/Nedladdningsbart lärarljud
Autenticitet har varit ledordet när vi har arbetat fram det digra hörmaterialet till Focus on English. Stor omsorg är lagd på att du och eleverna ska kunna studera och träna den engelska som ni möter i verkligheten. Skådespelare från flera olika länder och regioner medverkar, så att hörövningarna bjuder på olika accenter beroende på var de utspelar sig. Hörövningarna finns i både Text- och Workbook.
Eleverna får höra rikligt med talad engelska. Hörförståelsefrågorna rör detaljer såväl som större sammanhang. Ibland ombeds eleverna uppfatta språkbruk, ibland att lyssna efter fakta eller att följa ett händelseförlopp. Ibland lyssnar eleverna bara för upplevelsens skull.
Teacher's CD innehåller ljudinspelningar av:
- samtliga texter, hörövningar och all musik från Textbook, liksom alla gloslistor
- alla hörövningar från Workbook
- ord, fraser och textexempel från toolboxes i Workbook (för åk 7)
- ett hörförståelsetest från Teacher's Guide som liknar det nationella provet
Teacher's Guide för åk 7
Teacher's Guide till Focus on English åk 7 är en riktig guldgruva, som verkligen underlättar ditt arbete och ger dig mer tid för eleverna! Här hittar du bland annat:
- färdiga läxförhör och kapitelprov
- ett diagnostiskt prov för ordkunskap och läsförståelse
- grammatiska diagnoser
- konkreta förslag på elevuppgifter med olika medier utanför boken
- extraövningar i grammatik och andra kompletterande övningar som korsord
Dessutom finns ett större färdighetstest i flera delar, som liknar och förbereder inför de nationella proven. De respektive provdelarna kan antingen användas som större prov vid ett tillfälle, eller som kortare tester vid flera tillfällen. Hörförståelsedelen ger dig möjlighet att genomföra ett längre hörförståelsetest vid ett tillfälle.
Materialet ligger dels i en pdf-fil, dels som redigerbar wordfil på en cd-rom. Skriv ut och kopiera det material du behöver. Den redigeringsbara word-filen gör att du enkelt kan ändra i prov, läxförhör och grammatikövningar så att det passar för just dina elever.
För åk 7 finns två olika alternativ att välja på. Du kan välja att skaffa enbart Teacher's Guide, eller den kombinerade skivan Teacher's Guide with Project-CD. Det senare alternativet innebär att du utöver Teacher's Guide även får en cd-rom med ett omfattande projektmaterial med bland annat:
- två färdiga upplägg för boken The Body av Stephen King: ett med frågor med färdiga svarsalternativ och ett med reflektions- och skrivuppgifter
- ett upplägg för Kiplings Just så-historier där eleverna skapar egna historier med texttypiska drag
- författarpresentationer
- färdiga animerade tankekartor i PowerPoint med bilder som eleverna fyller i med information till kapitlet The Human Touch
- fördjupningsmaterial till flera projekt inklusive faktatexter och gloslistor
Projektmaterialet passar utmärkt när du vill ta avstamp i boken för större projekt och fördjupningsuppgifter.
Teacher's Guide för åk 8
Teacher's Guide för åk 8 innehåller kapiteltester, läxförhör, grammatikövningar, färdighetsprov, förslag på lektionsupplägg, textmaterial, utvärderingar, tips och idéer m.m.
Projektmaterialet för åk 8 ligger på samma skiva som Teacher's Guide och innehåller bland annat:
- animerade PowerPoint-presentationer av författarna Louis Sachar, Sir Arthur Conan Doyle och Alex Garland
- upplägg för att arbeta med böckerna Holes, The Hound of the Baskervilles och The Beach – ett lite enklare och ett mer utmanande
- extra projektmaterial som faktatexter med glosor
Key
Key innehåller svar till alla textfrågor i Textbook samt alla uppgifter i Workbook. Till de öppna frågorna ges oftast förslag på svar.

Om författarna
Maria Jones har arbetat många år som högstadielärare i engelska och svenska och har lång erfarenhet av arbete med elever med olika förutsättningar. Hennes drivkraft är att göra eleverna redo för ett livslångt lärande genom att ha engelskan som redskap för fortsatta studier i alla ämnen. Bjuder på elevhandledning, bedömningsstöd och filmade genomgångar på författarbloggen Focus on Mrs Jones

Anders Odeldahl har skrivit många läromedel i engelska och tyska, både för högstadiet och för gymnasiet. Anders arbetar numera på heltid med att skriva läromedel. Hans breda och djupa erfarenheter av språkundervisning säkerställer att Focus on English verkligen fungerar i klassrummet.

Jörgen Gustafsson har en gedigen erfarenhet som läromedelsförfattare i engelska för både grundskola och gymnasium. Han är verksam som lärare på gymnasiet.

Christine Venn är bosatt i Wales. Hon har lång erfarenhet av arbete som lärare i London och Wales. Idag arbetar hon som specialpedagog. Hon ansvarar för och leder arbetet med autistiska ungdomar.

Ted Sunhede Fulk kommer från USA men har bott och arbetat i Sverige i många år. Han har undervisat svenska elever i engelska under lång tid och medverkat i flera läromedelsprojekt.

Til toppen

Bøker i serien