Omtale Folkhälsa i samverkan : mellan professioner, organisationer och samhällssektorer

Boken presenterar teorier, forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan inom olika folkhälsorelaterade områden som hälsofrämjande arbete för barn, yrkesverksamma och äldre, inom närsjukvård, äldreomsorg och psykiatri, inom arbetslivsrehabilitering samt i samband med flyktingmottagande och rehabilitering av tortyrskadade flyktingar.

Ett stort antal forskare och forskande praktiker från Sverige, Norge och Danmark medverkar i denna bok.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, samt till personer som är praktiskt verksamma i folkhälsoarbete och andra välfärdstjänster.

Til toppen

Flere bøker av Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Runo Axelsson, Susanna Bihari Axelsson, Benny Hjern, Jeppe Gustafsson, Andrea Eriksson, Fredrik Lindencrona, Ingela Olsson, Monika Puskeppeleit, Elisabeth Fosse, Elisabeth Brandt, Linda Frank, Birgitta Fredén, Tone Kringeland, Lisa Stark, Christina Fleetwood, David Matscheck, Elisabeth Willumsen, Birgitta Brännström Forss, Lars Edgren, Carina Löfström, Lasse Frantzen, Elsie-Britt Hallman, Agneta Kullén Engström, Birger Lillesveen, Anneli Skarp Hjälmén, Janne Seeman, Bengt Åhgren, Ulla Sandström, Eva-Lisa Hultberg, Morten Gunnersen, Kerstin Ackerhans, Christina Norman og Rikard Eriksson: