Omtale Folkhälsa i samverkan : mellan professioner, organisationer och samhällssektorer

Boken presenterar teorier, forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan inom olika folkhälsorelaterade områden som hälsofrämjande arbete för barn, yrkesverksamma och äldre, inom närsjukvård, äldreomsorg och psykiatri, inom arbetslivsrehabilitering samt i samband med flyktingmottagande och rehabilitering av tortyrskadade flyktingar.

Ett stort antal forskare och forskande praktiker från Sverige, Norge och Danmark medverkar i denna bok.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor, samt till personer som är praktiskt verksamma i folkhälsoarbete och andra välfärdstjänster.

Til toppen