Folkrätten i svensk rätt (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 348
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147095414
Omtale Folkrätten i svensk rätt
Hur hanterar svenska rättstillämpare folkrätten? Varför gör de som de gör? Hur borde de gå tillväga? Författarna i denna volym ombads besvara dessa frågor på sina respektive rättsområden.

Läs mer
Internationaliseringen av det rättsliga landskapet gör att rättsväsendet allt oftare konfronteras med folkrätten. Det visar sig dock att trots ett hårt internationellt tryck är svenska jurister fortsatt försiktiga i sitt förhållningssätt till folkrätten. I förvånansvärt låg grad och häpnadsväckande slumpmässigt slår folkrätten igenom i rättstillämpningen. I denna volym efterlyses därför en mer välinformerad och kompetent hantering av folkrätten från rättsväsendets sida. Den grundläggande frågan om folkrättens ställning i svensk rätt handlar om demokrati och om makten över rätten. Förhoppningen är att denna bok ska stimulera till en debatt om detta viktiga och aktuella ämne.

Boken vänder sig således till alla som har ett intresse för mötet mellan svensk rätt och internationell rätt. Mer specifikt är den lämplig för juristutbildningar som söker en bred studie om folkrätten i svensk rätt, samt för rättsvetenskaplig forskning.

Om författarna
Författarna är framstående jurister och deras bidrag i boken rör följande områden: folkrätt, migrationsrätt, familjerätt, straffrätt, miljörätt, arbetsrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, immaterialrätt, rättsinformatik samt främmande staters immunitet. Bokens redaktörer är Inger Österdahl, professor i folkrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, och Rebecca Stern, jur.dr. och verksam vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet och vid Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Til toppen