Fönster av möjligheter. SOU 2017:112. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende : Betänkande från utredningen Ett fönster av möjligheter. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Heftet)

Serie: SOU 2017 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 406
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789138247426
Omtale Fönster av möjligheter. SOU 2017:112. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende : Betänkande från utredningen Ett fönster av möjligheter. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Några av utredningens förslag i korthet:Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten.Skyddat boende blir en ny placeringsform. Utredningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut enligt socialtjänstlagen även för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.Barnet ska få tillgång till hälso- och sjukvård. Barnets rätt till skolgång ska säkerställas. När barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.Barnet ska vara fredat från våld. Man föreslår att särskilda utbildningsinsatser riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i skyddat boende och att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en modell för barns umgänge med en misstänkt förövare. Modellen ska utgå från barnets perspektiv och förövarens ansvar för våldet.Barnet ska få en trygg utflyttning. Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.
Särskild utredare: Fredrik Lundh Sammeli

Köp utredningen och ta del av de kompletta förslagen!

Til toppen

Bøker i serien