Föräldrabalken : en kommentar. D. 1,1-13 kap. D. 2, Kap 14-21 och internationell föräldrarätt (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 1306
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139013648
Omtale Föräldrabalken : en kommentar. D. 1,1-13 kap. D. 2, Kap 14-21 och internationell föräldrarätt
Föräldrarätten är ett område som måste påverkas av förändringar i samhällets värderingar, vilket kan utläsas av de senaste årens nya regler om assisterad befruktning för lesbiska par, den nya lagen om god man för ensamkommande barn m.m.
br> En utförlig och praktisk kommentar till föräldrabalken som paragraf för paragraf behandlar balkens bestämmelser om faderskap, moderskap och adoption, om föräldraförhållanden och underhållsskyldighet, boende, vårdnad och umgänge, underårigs omyndighet, föräldrars förmyndarförvaltning samt om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Reglerna om socialnämnds medverkan i olika föräldrabalksärenden och om rättegången i mål enligt balken, samt verkställighet av domar, beslut eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge är av särskilt intresse för jurister och andra specialister inom familjerätten, såväl i egenskap av myndighetsutövare som företrädare för en part. Del två avslutas med en redovisning för reglerna som rör såväl nordiska som internationella rättsförhållanden i Sverige.

Til toppen