Fördel SVA för unga nybörjare 2 Textbok Interaktiv Bas (Digitalt format)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Digitalt format
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 192
Forlag: Natur & Kultur Läromedel
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789127440005
Omtale Fördel SVA för unga nybörjare 2 Textbok Interaktiv Bas
Fördel möter nybörjarelever med olika förkunskaper 

Fördel passar tonåringar som går i nybörjarundervisning i årskurs 79. När de kommer till Sverige är det bråttom. Eleverna ska så småningom slussas ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk för att uttrycka känslor och tankar. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andra­språk på flera nivåer samtidigt. 

Fördel består av två textböcker, två övnings­böcker samt lärarhandledningar med inspel­ningar i mp3-format. Textböckerna utkommer även som Digitalbok och Interaktiv bok Bas.

Fördel Textbok och Övningsbok 1

Textbok 1 innehåller tio kapitel med teman som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje tema består av:

En upptaktsbild som inleder kapitlet och som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.  En faktatext som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.  Längst bak i boken finns en skönlitterär följetong på enkel svenska, men med ett utmanande innehåll, samt en uppslagsdel.

Övningsbok 1 följer textbokens teman. Här finns uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas egna ordlistor samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp.

Fördel Textbok och Övningsbok 2

Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1. Textboken består av tio kapitel med olika teman och en uppslagsdel. Varje kapitel innehåller texter från olika genrer, tex argumenterande, berättande, beskrivande och återgivande texter. Sist i varje kapitel finns en stjärntext. Den har ett ordförråd som ligger lite över elevernas förväntade språknivå. Många av dessa stjärntexter är hämtade från skönlitterära böcker och faktaböcker för ungdomar. 

I kapitlen finns också en genomgång av vad som är typiskt för en viss texttyp, tex en saga, en insändare eller en recension. På så sätt får eleverna lära sig att känna igen hur olika slags texter är uppbyggda och vilka språkliga drag som förekommer. Presentationen av genren ligger i textboken, men eleverna skriver i övningsboken eller i en separat skrivbok när de arbetar med uppgifter till texterna.

Uppslagsdelen innehåller praktiska råd om hur man gör en tankekarta, arbetar med kamratrespons, genomför en intervju och vad man bör tänka på när man ska prata inför andra.

Övningsbok 2 följer textbokens teman. Här finns skrivuppgifter som tränar ord, fraser, grammatik, läsförståelse samt hörförståelse. Hörövningarna ligger sist i varje kapitel och ljudfilerna till dessa laddas ner tillsammans med lärarhandledningen.

Flexibel skolstart

Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt eftersom flera av övningarna har uppgifter på två nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna.

Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det gäller även stjärntexterna i del 2. 

Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna.

Fördel Digital

Nu finns Fördels textböcker som digitalbok. Digitalböckerna passar utmärkt när du vill göra gemensamma klassrums­genomgångar och för elever som behöver få texten uppläst av en mänsklig röst. 

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er och ger förslag på hur man kan arbeta med texter och övningar i läroböckerna, kapitel för kapitel. De innehåller också en mängd kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Til toppen