Företagsrekonstruktion : i teori och praktik (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 225
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139015963
Omtale Företagsrekonstruktion : i teori och praktik
Boken Företagsrekonstruktion i teori och praktik syftar till att belysa lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Verket ger en god överblick av lagen och dessutom modeller och flera praktiska exempel på vilket innehåll vissa handlingar bör ha för att genomförandet av förfarandet ska underlättas. I bokens bilagor ges bl.a. exempel på en ansökans innehåll, hur en underrättelse till borgenärerna bör utformas, vilket innehåll en rekonstruktionsplan bör ha, hur en rekonstruktörsberättelse bör utformas och ansökan om ackordsförhandling. Det ges exempel på en instruktion som kan överlämnas till det rekonstruerande företaget som det förbinder sig att följa. I boken ges också ett exempel på administrationsavtal som syftar till att bl.a. skydda banker och andra innehavare av förmånsrätt.

Boken vänder sig till såväl studenter inom juristutbildningarna eller juridik- och handelsrättskurser som till den praktiskt verksamme juristen, som får en god överblick över ämnet.

En nyhet i denna andra upplaga är att verket inkluderar de etiska riktlinjer för rekonstruktörer som tagits fram av Institutet för företagsrekonstruktion, IFFR. I boken behandlas dessutom ny praxis på området. Vidare diskuteras också en del rättsfrågor som kom upp i samband med en av de största rekonstruktionerna i svensk rätt, nämligen rekonstruktionen av SAAB. Såväl tingsrättens som hovrättens beslut avseende de nämnda bolagens rekonstruktion kommenteras.

Til toppen