Företagsstrategiska perspektiv (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 304
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144060088
Omtale Företagsstrategiska perspektiv
Denna bok handlar om företagsstrategiska perspektiv (skolor) och de synsätt, tankemodeller, angreppsmetoder och verktyg som kännetecknar dessa perspektiv. Fokus i framställningen ligger på de företagsstrategiska perspektiv som har haft stor genomslagskraft i svenska företag. Boken tar upp viktiga och uppmärksammade aspekter av de olika skolorna, men också den kritik som är möjlig att rikta mot dessa. Boken ger en aktuell och relevant beskrivning, inte bara av de historiska utvecklingslinjerna utan också av de strategiska frontlinjerna. I ett avslutande kapitel behandlas den företagsstrategiska perspektivutvecklingsprocessen. Vad beror de olika skolornas genomslagskraft på? Kan man skönja några brytpunkter i de företagsstrategiska perspektivens utveckling? Vilket är det grundläggande mönstret vad beträffar utvecklingen av det företagsstrategiska tänkandet (och av handlandet), såväl i praktik som i teori? Den fjärde upplagan innehåller två helt nya kapitel om innovationsbaserade strategier, ett tema som ökat starkt de senaste åren inom den företagsstrategiska forskningen och praktiken. I övrigt har boken uppdaterats och förnyats särskilt vad gäller avsnitten om service-, resursbaserade och digitala strategier.

Til toppen