Forliksrådet (Innbundet)

Forfatter:

, , , og

Ruben Riksfjord (Illustratør) Eli Taraldsrud (Illustratør)

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 327
Illustratør: Riksfjord, Ruben og Taraldsrud, Eli
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245006841
Kategori: Jus
Omtale Forliksrådet
I domstolloven omtales forliksrådet som en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Boken gir en oversikt over forliksrådets virksomhet og de saksbehandlingsregler som gjelder for forliksrådet. Blant de emner som behandles, er forliksklage, saksforberedelse for forliksrådet, møter, fraværsdommer og dommer. Det gis en oversikt over plikten til å bringe saker inn til mekling i forliksrådet og andre meklingsordninger. Dessuten inneholder boken en gjennomgang av meklingsteknikker, og de lover som ofte får anvendelse på saker i forliksrådet, er inntatt som vedlegg. Boken er oppdatert med de endringer som følger av at tvisteloven trådte i kraft 1. januar 2008, og er beregnet på med-lemmer av forliksrådet og alle som har med forliksrådet å gjøre. Dag Røed er advokat i egen praksis og underviser på kompetansekurs i mekling. Christian Reusch er advokat hos Regje-ringsadvokaten og var sekretær for tvistelovutvalget. Knut Rønning er sorenskriver i Sandefjord tingrett og tidligere leder av Konkursrådet. Liv Synnøve Taraldsrud er sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og tidligere lovrådgiver i Justisdepar-tementets lovavdeling. Wenke Siljeholm er psykolog i egen praksis og underviser på kompetansekurs i mekling.

Til toppen