Omtale Forskande lärare : som arbetar heltid i skolan
Boken beskriver hur en skola eller en hel kommun kan arbeta med forskande lärare. Målet med forskande lärare är att skolans huvudman, rektor och lärare ska kunna producera egen vetenskapligt grundad kunskap som utgår ifrån rektors, lärarnas eller lärarens behov. På så vis kan skolan som organisation bli självförsörjande på egenproducerad kunskap - som ett alternativ och komplement till den passiva konsumtionen av vetenskapligt grundad kunskap för skolan som universitetens forskning erbjuder.

Arbetet med forskande lärare innebär en förändrad syn på utveckling och kunskap; i stället för kunskap med universella anspråk betonas utveckling som har sin grund och sina förutsättningar i den lokala verksamheten - i den egna skolan eller i klassrummet. Lärare producerar då kunskap som är anpassad så att den går att använda i det konkreta arbetet med den fulla måluppfyllelsen. Den levda praktiken bildar därmed grund för varje forskningsfråga som lärare ställer och arbetar med.

Boken vänder sig till lärare, rektorer och huvudmän i skolan. Den passar också bra i lärarutbildningen då studenterna ska hantera frågor kring vetenskaplig grund, lärares forskning och lokal kunskapsbildning i skolan.

Til toppen

Flere bøker av Britta Wikman, Tomas Kroksmark, Pia Axelson, Jonas Barndt, Annika Benzinger, Ann-Sofie Berg, Karin Bjare, Melina Brattvall, Tobias Carlefred, Einar Fransson, Lina Hawerfors, Frida Johansson, Kicki Karazebeki, Jacob Larsson, Maria Lindholm, Anna Lindqvist, Johanna Lundberg, Vanja Lögdberg, Sebastian Meurman, Lisa Pettersson, Petra Randrup, Amina Ronnhammar, Erik Schaffer, Malin Söderberg Wikström, Karoline Wallbeck-Hallgren, Claes-Henrik Westberg, Katarina Åkerman Gustafsson og Ulrika Åström: