Forskningsbasert utdanning? (Heftet)

forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 169
Forlag: Abstrakt
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279353591
Kategori: Pedagogikk
Omtale Forskningsbasert utdanning?
Denne boka sammenfatter og analyserer hvordan prinsippet om forskningsbasert
utdanning blir fortolket og praktisert i fem profesjonsutdanninger på
lavere grads nivå: allmennlærer-, førskolelærer-, sykepleier-, sosialarbeider og
ingeniørutdanningene. Den gir en oversikt over rådende kunnskapsstatus
internasjonalt, presenterer empiriske undersøkelser av lærerpersonalets
forskningspraksis, av forskningsinnslaget i undervisningen, av studentdeltakelse
i forskning og av forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse.
Boka retter et kritisk blikk på begrepet forskningsbasert utdanning og
hvordan dette prinsippet praktiseres, og er et viktig bidrag i diskusjonen om
hva forskningsbasert undervisning, læring og profesjonsutøvelse innebærer.
Den er også relevant for tilsvarende spørsmål i andre bachelorutdanninger
ved universiteter og høyskoler.

Arbeidet med boka har vært finansiert av Kunnskapsdepartementet og
Norges forskningsråd. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
gjennomført et strategisk forskningsprogram for å styrke departementets
kunnskapsgrunnlag på sentrale politikkområder. Boka inngår også som en
del av prosjektet «Qualifying for professional careers» under forskningsrådsprogrammet
«Utdanning 2020», ledet av Senter for profesjonsstudier
(SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU Nordisk institutt
for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
André Vågan er ph.d i profesjonsstudier og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Arbeidet med
boka ble utført mens han var i en postdoktorstilling ved Senter for profesjonsstudier,
Høgskolen i Oslo og Akershus.

Til toppen