Forfatter: , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 136
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144110202
Omtale Förskola för kvalitet och meningsskapande
Förskoleverksamheten ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa ses som grundvalarna för en förskola med hög kvalitet, men vad det innebär i den dagliga verksamheten är inte alltid helt tydligt. I bokens olika texter, skrivna av pedagoger och chefer från fem olika förskolechefsområden i Malmö, undersöks just detta. I sina redo­görelser för/beskrivningar av hur man organiserar för kvalitet i för­skolan betonar författarna vikten av att planera för en verksamhet som också värnar om lust, reflektion och meningsskapande för alla i förskolan. Här utgår man från barnens nyfikenhet, frågor och intressen utifrån en gemensam övertygelse om att varje barn har rätt att ­synas och därmed bidra till den pedagogiska verksamhetens utveckling.

Boken kan med fördel användas i grundutbildning av förskollärare, i rektorsutbildning och som underlag för utveckling av förskoleverksamhet samt för förskollärares och förskolechefers kompetensutveckling. Den är också angelägen för politiker, tjänstemän och vårdnads­havare intresserade av förskoleverksamhet.

Til toppen

Flere bøker av Per Dahlbeck, Therese Lindgren, Ingrid Bogren, Sandra Croon, Anna Edvardsson, Christina Hallberg Olsson, Marina Karlsson, Mari Lundin, Pia Nilsson og Josefin Snygg: