Frågor om följerätt och om museernas kopiering : betänkande från Följerättsutredningen. SOU 2014:36 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 36

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 272
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2014
Serienummer: 36
ISBN/EAN: 9789138241240
Omtale Frågor om följerätt och om museernas kopiering : betänkande från Följerättsutredningen. SOU 2014:36
Utredningens uppdrag kan delas in i två delar:den första handlar om den rätt till ersättning som upphovsmannen i vissa fall har när ett exemplar av ett originalkonstverk säljs vidare efter den första överlåtelsen (följerätt). Bakgrunden är att riksdagen har tillkännagett att vissa frågor som rör följerätten bör övervägas på nytt. Vi ska således analysera och ta ställning till om det bör införas en utvidgad skyldighet för den som ska betala följerättsersättning att redovisa försäljning av konstverk och om det bör införas nya kontroll- eller sanktionsmöjligheter för att säkerställa betalning av följerättsersättning. I uppdraget ingår att analysera om nuvarande regler om följerätt påverkar konkurrensen på konstmarknaden samt ta ställning till om följerättsersättningen bör beräknas eller betalas på något annat sätt än i dag.den andra delen av uppdraget gäller en inskränkning i upphovsrätten. Vissa frågor om bland annat inskränkningens omfattning uppmärksammades i samband med genomförandet av ett EU-direktiv på upphovsrättsområdet. Eftersom det vid genomförandet saknades beredningsunderlag ansågs det att dessa frågor borde övervägas senare. Vi ska överväga om den möjlighet som arkiv och bibliotek har att framställa och sprida exemplar av verk för vissa särskilda ändamål bör utvidgas till att även omfatta andra institutioner än arkiv och bibliotek.

Til toppen

Bøker i serien