Fra forvaltning til dialog (Heftet)

Strategi for å bedre tjenestekvalitet i offentlige virksomheter gjennom brukermedvirkning og dialog

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 284
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276346923
Kategori: Økonomi og ledelse og Statsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Fra forvaltning til dialog

Tjenester utføres av mennesker og for mennesker – mennesker som er forskjellige, har ulike behov og er i ulike situasjoner. Hvordan skal vi sikre kvalitet på slike tjenester, hvordan skal vi få til brukermedvirkning og dialog, og hva er kvalitet på tjenester? Dette er de sentrale spørsmålene boken drøfter.

I boken argumenteres det for at offentlige virksomheter kan bli mer brukerrettet. Videre drøftes prinsipielle sider ved utvikling av tjenestekvalitet, blant annet forhold som privatisering, rettssikkerhet, demokrati og etiske sider ved offentlig tjenesteyting.

Fra forvaltning til dialog er velegnet som lærebok innen ledelsesfag, statsvitenskap og helse- og sosialadministrasjon. Den vil også være nyttig for alle som arbeider med å bedre tjenestekvalitet innenfor offentlig sektor.

Til toppen