Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 720
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788245008432
Kategori: Jus
Omtale Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten
Kva rammer er det for strafferetten i den demokratiske rettsstaten? Gjennom dette spørsmålet diskuterer Jacobsen det ideologiske grunnlaget og rammeverket for norsk strafferett. Som inngangspunkt diskuterast den stadig meir ekstensive kriminaliseringa av førebuingshandlingar og den meir generelle tendensen i retning av ein pre-aktiv strafferett. Avhandlinga argumenterer for at den rettsstatlege strafferetten er meir kompleks enn eit reint formelt rammeverk for strafferetten. Den rettsstatlege strafferetten vert forstått som modellert omkring siktemålet å sikre individa si like stilling som autonome. Dette siktemålet dannar både grunnlag og ramme for strafferetten. Eit viktig element i denne sikringa er ei balansering av individa sine ulike fridomsrettar, ei balansering som òg må gjerast i relasjon til førebuingskriminalisering. Jørn RT Jacobsen er universitetslektor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Til toppen