Framåt A. Textbok 1 (Heftet)

Serie: Framåt 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 64
Forlag: Natur & Kultur
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789127723108
Omtale Framåt A. Textbok 1
Framåt


Serien Framåt är i första hand tänkt för elever med ingen eller kort skolbakgrund som läser Utbildning i svenska för invandrare studieväg 1 och 2, kurserna A, B och C samt motsvarande inom andra skolformer.

 

Framåt A

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Den passar både för ungdomar i förberedelseklasser eller språkintroduktionsklasser och för vuxna på utbildning i svenska för invandrare, studieväg 1, kurs A och motsvarande.

Framåt A består av tre textböcker, lärarhandledning, elev-cd samt lektioner på USB. I textböckerna kombineras ordbildsmetoden med "specifik" bokstavsinlärning. Parallellt löper läsinlärning baserad på LTG-metoden, Läsning på talets grund.

Ordförrådet utökas
Böckernas innehåll är ordnat i teman och ordförrådet repeteras och utökas systematiskt. Innehållet i textböckerna ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läs- och skrivträning. De lär sig tyda bilder och abstrahera samt ta ansvar för sina studier.

Lärarhandledning med cd-skivor
Till de tre textböckerna i Framåt A hör en konkret och omfattande lärarhandledning med två cd-skivor. Förutom ljudinspelningar av texterna innehåller skivorna kopieringsunderlag för nästan alla sidor i de tre textböckerna.

Intalningarna av texterna är gjorda med ett vardagligt uttal som är bra för helfrasinlärning och innehåller långa pauser. Den långa pauseringen gör att elev-cd:n blir ett stöd för eleverna vid läsinlärningen och självstudierna.

Underlätta förförståelsearbetet med färdiga lektioner på USB-minne
Till de tre textböckerna finns ett USB-minne med färdig lektioner (PowerPoint) till merparten av sidorna i böckerna. Använd dem, så har du väl förberedda lektioner där arbetet med förförståelsen underlättas.

På USB-minnet finns även en speciell läsinlärningsmapp.

 

Framåt B och C

Framåt B är tänkt för vuxna med kort skolbakgrund som läser utbildning i sfi kurs B eller motsvarande. Framåt C är avsedd för sfi kurs C. Texterna utgår från vardagliga situationer med många dialoger som direkt ger eleven ett användbart språk.

Texter på två nivåer
Sex teman bearbetas i Framåt B. Till alla teman finns texter på två nivåer för att ge eleverna en grund att börja med och sedan en högre nivå att fortsätta med. Nya elever kan lätt kan komma in i undervisningen genom att börja med de enklare nivåerna i varje tema. Baktill i boken finns ett avsnitt, "Det här ska du kunna", för de elever som är nybörjare och/eller behöver repetera grunderna. En elev-cd med alla texter och dialoger ingår.

I Framåt C finns teman med texter på grundläggande nivå och på målinriktad nivå. Nya elever kan börja på den enklare nivån. En elev-cd med alla texter, dialoger och hörövningar ingår. Grammatiken är funktionell och ger eleverna möjlighet att se och diskutera mönster och strukturer i språket.

Det är lätt att ge individuella uppgifter i textböcker, övningsböcker, på webben eller med material från lärarhandledningarna.

Övningsböcker för självstudier
Övningarna är utformade för att passa självstudier och eleverna kan i sin egen takt repetera och befästa varje moment. Facit finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Både text- och övningsboken innehåller många bilder som konkretiserar texterna om situationer och miljöer i Sverige.

Lärarhandledningar
Till Framåt B och Framåt C finns omfattande lärarhandledningar med cd-skivor där du bland annat finner lektionsförslag och extramaterial. Till varje tema i textböckerna finns hörövningar och tester.

Digitalböcker
Framåt A, B och C finns även som digitalböcker med inläst text. Dessutom ingår sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Använd den gärna för genomgångar med projektor.

  NYHET! Omvärldskunskap på mycket lätt svenska

Här lär sig eleverna svenska samtidigt som de får vissa elementära och förberedande ämneskunskaper inom naturorientering, geografi, historia, religion och samhällsskunskap.

Arbetet med förförståelsen är grundläggande. Då jobbar man med ett ordförråd som byggs upp, repeteras, befästs och successivt utökas. Därför föregås många uppslag av några sidor på vilka de nya orden och begreppen redan introducerats.

Omvärldskunskap på mycket lätt svenska ingår i serien Framåt och är avsett för Utbildning i svenska för invandrare studieväg 1 och 2 samt svenska som andraspråksundervisningen i grundskolans förberedelseklasser och språkintroduktion på gymnasiet. Målgruppen är elever med ingen eller kort skolbakgrund.

Materialet består av elevbok med skrivrader samt digital lärarhandledning med arbetsblad och intalning.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är viktig för kursens helhet och den innehåller värdefull vägledning för dig som arbetar med nyanlända elever. De många arbetsbladen och det extramaterial som finns i lärarhandledningen underlättar för elevernas förståelse. Intalningen av texterna i Läroboken finns i lärarhandledningen.

  Framåt yrkesinriktade böcker

Uppmuntra elevernas yrkesintresse och ge dem en god inblick i hur jobbet i olika branscher i Sverige fungerar! De yrkesinriktade böckerna i serien Framåt passar på sfi kurs C och D och andra typer av utbildningar för vuxna: yrkesutbildningar, orienteringskurser och arbetsmarknadsutbildningar.

Bakom ratten Att arbeta med transport
Huvudpersonerna i boken berättar om sitt arbete som chaufför: de kör taxi, lastbil, buss och tunnelbana. Eleverna får både lära känna deras vardag och höra om mer ovanliga händelser. Boken tar också upp grundläggande svenska trafi kregler.

Hos Karlssons Att arbeta på restaurang och i storkök
Eleverna får bekanta sig med Stig och hans anställda i restaurangen Karlssons. Boken beskriver en arbetsdag från morgon till sen kväll och hur de olika yrkesgrupperna på restaurangen arbetar.

Förskolan Liljan Att arbeta inom barnomsorg
Boken tar upp vardagliga situationer på en svensk förskola, som lek, scheman, utflykter, personalmöten och samtal med föräldrar. Både personal, barn och föräldrar kommer till tals.

Harrys hörna Att arbeta inom handel
Här får eleverna bekanta sig med Harry och hans sex anställda i mataffären Harrys hörna. Texterna behandlar vardagliga situationer i en svensk mataffär, men också hur man söker jobb och hur det är att ha eget företag.

Idas arbetsvecka Att arbeta inom vård och omsorg
Ida arbetar i hemtjänsten och vi får följa hennes och kollegernas skiftande arbetsuppgifter under en vecka. Texterna behandlar vardagliga situationer inom vård och omsorg, men också hur man söker jobb. Ordförrådet och övningarna spänner över hela vårdområdet.

Vinklar och rör Att arbeta med teknik
Fyra högaktuella tekniska områden presenteras i boken: VVS, sopor och avfall, VA samt svets och plåt. Eleverna får möta en VVS-företagare, en chef på ett renhållningsföretag, en maskintekniker på Stockholm Vatten och ett skyddsombud på IF Metall.

Digitalböcker
Framåt yrkesinriktade böcker finns även som digitalböcker. Digitalboken har sökbart innehåll, anteckningsmöjligheter, bokmärkning, zoomfunktion och sparfunktion. Den har dessutom inläst ljud.

Til toppen

Bøker i serien