Omtale Fredssoldater. Armemuseum årsbok 2008/2009
"Fredssoldater" är temat för Armémuseums årsbok, en extra stor volym för de två åren 2008/2009.

Lång väntan där ingenting händer och hjälpande insatser i svårt härjade krigsområden är olika sidor av en fredssoldats uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över stora områden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på opretationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenhter.

Frågor som ställs i artiklarna och i försök att besvaras är till exempel:

- Vad gör vi för nytta?
- Har vi förmåga i värnpliktsarmén att hitta soldatmaterial?
- Vilka uppgifter har kvinnorna i de fredsbevarande operationerna?
- Hur är det att komma hem?
- Har vi lärt oss någonting?

Boken är en aktuell och intressant fördjupning i ämnet.

Til toppen

Flere bøker av Lena Holger, Lars Andersson, Lars Brink, Robert Egnell, Anders Emanuelson, Eva-Sofi Ernstell, Krister Fahlstedt, Lars Gyllenhaal, Bo Hugemark, Charlotte Isaksson, Krister Lund, Jarl Lundgren, Lisa Olofsson, Olof Santesson, Margaret Tanish Beskow og Bo Wranker:

Bøker i serien