Fregatter i storm og stille (Innbundet)

marinens langskip 1960 - 2007

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 337
Forlag: Eide forlag
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788251407120
Kategori: Historie
Omtale Fregatter i storm og stille
Fregattene av Oslo-klassen var ryggraden i den norske marinen i mesteparten av den kalde krigen. I 40 år seilte de på norskekysten og i Natos stående atlanterhavsstyrke. Fregattene var marinens eneste flerrollefartøyer og dermed en uvurderlig sjømilitær kompetansebærer. Denne boken forteller historien om Oslo-klassen fra planleggingen av den nye Nato-tilpassede marinen på 1950-tallet til deltakelsen i internasjonale operasjoner i forbindelse med krigene på Balkan på 1990-tallet, siden i kjølvannet av terrorangrepene på USA i 2001. Boken tar også opp spørsmålet om de nye fregattene av Fridtjof Nansen-klassen og arbeidet for å bevare KNM Narvik som museumsfregatt. Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør i marinen. Han er i dag aktiv som faglitterær forfatter og forsvars- og sikkerhetspolitisk kommentator og debattant. Etter Sjøkrigsskolen i 1968 har Børresen blant annet vært sjef på ubåt og fregatt. Han var militærstipendiat på Norsk utenrikspolitisk institutt 1983-85 og militærsekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst 1986-88. Børresen var leder for Natos operasjonsstab for Bosnia 1995-97 og stabssjef i Sjøforsvarsstaben 1998-2000. Han har blant annet utgitt Kystmakt - en skisse av en maritim strategi (1993), (med G. Gjeseth og R. Tamnes) Allianseforsvar i endring. Norsk forsvarshistorie, bind 5 (2004) og Forsvar uten trussel. Det norske forsvarets rolle og funksjon etter den kalde krigen (2005). Roald Gjelsten er pensjonert kommandør i marinen. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1967. I tillegg er han M.Sc. i operasjonsanalyse fra US Naval Postgraduate School fra 1978, og han var militærstipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt 1985-86. Gjelsten har variert sjøtjeneste og tjeneste ved Sjøkrigsskolen, ved Forsvarets stabsskole og i Sjøforsvarsstaben. Han har vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier på prosjektbasis siden 2000. Gjelsten har utgitt en rekke arbeider om sjømilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet redigert Verktøy for fred: Sjøforsvaret og sikkerhet i 90-årene (1993) og skrevet Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret - ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging (2001). Tom Kristiansen er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og emneansvarlig for militærhistorie og militærteori ved Forsvarets stabsskole. Han er dr.art. fra Universitetet i Bergen og cand.philol. fra Universitetet i Oslo. Kristiansens forskningsfelt er europeisk militær og diplomatisk historie etter 1815 med vekt på maritime spørsmål. Han har publisert en rekke artikler og bøker innenfor sitt emneområde, blant annet (med Rolf Hobson) Total krig, nøytralitet og politisk splittelse, Norsk forsvarshistorie, bind 3 (2001) og Navies in Northern Waters, 1721-2000 (2004). Johan Henrik Lilleheim er pensjonert kommandør i marinen. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1955, Sjøforsvarets stabsskole i 1966 og Forsvarets høgskole i 1981. Lilleheim har variert sjøtjeneste på fregatt og MTB, blant annet som sjef på fregattene KNM Tromsø, KNM Stavanger og KNM Narvik. Han var MTB-inspektør 1977-80 og marine- og luftattaché ved ambassaden i Washington 1981-84. Han avsluttet sin militære karriere som sjef for Rogaland sjøforsvarsdistrikt 1986-93. Lilleheim var hovedsekretær for regjeringens Kystforvaltningsutvalg 1992-93 og rektor ved Stavanger maritime videregående skole 1992-2001. Hans faglitterære forfatterskap omfatter blant annet (med Jon Hegland) Norske torpedobåter gjennom 125 år (1998) og Med havet som siktemål: Maritim utdanning i Stavanger gjennom 150 år (2003). Hans Christian Smith-Sivertsen er pensjonert kommandør i marinen. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens maskinlinje i 1955 og US Naval Postgraduate School (elektronikk) i 1966. Smith-Sivertsen har sjøtjeneste fra ubåt og jager og har undervist ved Sjøkrigsskolen. Han har i ulike stillinger i Norge og utenlands ledet Penguin- og Seasparrow-prosjektene for Sjøforsvaret. Smith-Sivetsen har vært sjef for Nato FORACS i Stavanger og for Ramsund orlogsstasjon. I sivil stilling var han sjef for Sjøforsvarets verkstedsdrift 1985-1999. Hans faglitterære forfatterskap omfatter blant annet Vestlandet sjøforsvarsdistrikt (2001) og Norsk sjømakt - materiellutvikling og forvaltning (2004).

Til toppen

Flere bøker av Jacob Børresen, Roald Gjelsten, Tom Kristiansen, Johan H. Lilleheim og Hans Chr. Smith-Sivertsen: