Fronesis 18. Staden (Stiftet)

Serie: Fronesis 18

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Stiftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 223
Forlag: Fronesis
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 18
ISBN/EAN: 9789197691857
Omtale Fronesis 18. Staden
Mer än halva mänskligheten bor nu i städer. Och det är inte i nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i syd. Föreställningen om syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller därmed inte längre vara giltig.

I Fronesis nr 18 granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden. Det handlar om framväxten av en nyliberal stadspolitik, byggd på nya klass- och könsorättvisor, nya gränser och kontroll.

Innehåll i Fronesis nr 18 (223 sidor)
Magnus Hörnqvist, Anders Lund Hansen, Hanna Pettersson, Olav Unsgaard och Magnus Wennerhag: En öppen stad, en ej befästad
Mike Davis: Slummens planet: Urban tillbakagång och det informella proletariatet
Christan Abrahamsson och Frida Andersson: Harvey, kapitalismen och staden
David Harvey: Pengar, tid, rum och staden
Anders Lund Hansen: Rumskrig, nyliberalism och skalpolitik
Neil Smith: Ny globalism, ny urbanism:ojämn utveckling i det tjugoförsta århundradet
Lars Mikael Raattamaa: Den offentliga klassen
Dalia Mukhtar-Landgren: Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö
Pär Thörn: Den kommunala kroppen
Mats Franzén: Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik
Saskia Sassen: Strategiska representationer av kön: Globala städer och överlevnadskretsar
Catharina Thörn: Tecken på vad? Graffiti, nolltolerans och ytans politik
Jan Wehrheim: Den sönderfallande säkerhetsstaden
Massimo De Angelis: Globalt kapital, livsuppehälle och frågan om alternativ
Asef Bayat: Globaliseringen och de informellas politik i Syd

Til toppen

Flere bøker av David Harvey, Mike Davis og Saskia Sassen:

Bøker i serien