Fronesis 68-69. Egendom (Stiftet)

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Stiftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 201
Forlag: Fronesis
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198556827
Omtale Fronesis 68-69. Egendom
EGENDOM

Utifrån en rad nyskrivna och översatta texter gör vi historiska och samtida nedslag i frågor som rör egendom, egendomsrelationer och äganderätt. Texterna diskuterar egendom i förhållande till bland annat staden, kolonialism, nyliberalism, socialism, jämlikhet, statuspolitik, motstånd, reglering och avreglering. Läsaren får följa med till platser och händelser som haft avgörande betydelse för tillkomsten av dominerande egendomsrelationer eller som visar på viktiga konsekvenser av deras införande. Texterna tar oss bland annat till den athenska demokratin under 500-talet f. Kr., till den haitiska revolutionen i slutet av 1700-talet och till kronotorpen under deras framväxt i Norrland i slutet av 1800-talet.
Med inspiration från franciskanermunkarnas kamp mot privategendom i slutet av 1200-talet formulerar den tyske filosofen Daniel Loick ett försvar för rätten att slippa äga. Den amerikanske filosofen George Caffentzis och den italiensk-amerikanska forskaren i politisk teori Silvia Federici skriver om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att allmänningar ska kunna tjäna som verktyg i kampen för ett antikapitalistiskt samhälle.
Statsvetaren Ulrika Waaranperäs visar hur gruvbrytningen i Gállok utanför Jokkmokk och i skånska Hörby och Österlen skapar intressekonflikter och aktualiserar frågor om lokal bestämmanderätt och urfolks rättigheter. Sônia Guajajara beskriver i en intervju hur olika uppfattningar om egendom har krockat i samband med Jair Bolsonaros expansiva jordbrukspolitik i delar av Amazonas regnskogar, som lett till upptrappad förföljelse av folkgruppen Guajajara.
Innehåll i Fronesis nr 68–69 (201 sidor):
Vanja Carlsson, Maryam Fanni och Carl Wilén: Jämlikhetsbacklash och socialistisk draksådd
Leila Brännström: Egendom, reglering och klassmakt, 1920–2020. En kort historia om globalister och den nyliberala marknadsmoralen
Anna Kaijser och Carolina Pettersson: Från afternoon tea till koloniala tvångsförflyttningar. Introduktion till avsnittets texter
Ulrika Waaranperä: Är mark egendom? Hur gruvfrågan aktualiserar andra markbegrepp
Imri Sandström: Skapelsens kr.
Carolina Pettersson och Anna Kaijser: Inte en blodsdroppe till. En intervju med Sônia Guajajara
Maryam Fanni, Carolina Pettersson och Hannes Rolf: Urbana rörelser mot den globala finanskapitalismen. Introduktion till avsnittets texter
Maryam Fanni och Klara Meijer: Skyskrapan som tecken på kris och katastrof
Hannes Rolf: Hyresgäster mellan krigen. Organisering under marknadshyrornas tid
Dominika V. Polanska: Vems är staden? Husockupationer som ett sätt att ifrågasätta äganderätten
George Caffentzis och Silvia Federici: Allmänningar emot och bortom kapitalismen
Vanja Carlsson och Tormod Otter Johansen: Inkludering, makt och social förändring. Introduktion till avsnittets texter
Ernst Wigforss: Äganderätt och socialism
Evelina Johansson Wilén: Statuspolitikens villkor under kapitalistiska egendomsförhållanden
Jevgenij Pasjukanis: Varan och subjektet
Daniel Loick: Missbruk av egendom
Carl Wilén: Jämlikhet i egendomens ruiner. Tre kritiska alternativ
Redaktörer: Vanja Carlsson, Maryam Fanni och Carl Wilén. Redaktion: Anna Kaijser, Tormod Otter Johansen, Carolina Pettersson och Hannes Rolf.

Til toppen